Här kommer en kortare förklaring om linolja eller linoljefrö som det också kallas. Den här oljan är pressad ut från linfrön som kommer från växten lin. Förutom att linolja ofta används som impregnering, som rostskydd eller för sedvanlig färgtillverkning, kan man ha oljan i matlagning. Den är dock inte lika vanlig som olivolja och rapsolja.

Kokt linolja

Om man kokar linolja så oxiderar den snabbt och avger värme under reaktionen. Det är viktigt att vara försiktig med kokt linolja för såg- och hyvelspån, trasor eller trassel som innehåller linolja kan självantända. Då är det viktigt att dessa tas omhand direkt för dränkas i vatten eller att man ser till att de förvaras tätslutande. Om man behandlar golv med linolja bör man också vara försiktig för oljan kan rinna ner under golvet, och blandas det med sågspånet som finns i trossbotten kan det också självantändas. Kokt linolja innehåller flera olika produkter och torktiden är cirka ett dygn. Man tillverkar linolja genom uppvärmning, som vanligtvis kombineras med syretillförsel och då blir det en föroxidering, alltså en ofullständig polymerisering. Kokt linolja är tjockare, mörkare och har högre densitet än rå linolja. Kokt linolja skyddar den målade träytan bättre och under viss värmeutveckling oxiderar den snabbt.

Rå linolja

En rå kallpressad linolja har halvmörk färg, men är ändå ljusare om den är förädlad. Rå linolja är tunnflytande och gulnar inte lika mycket som kokt linolja. Torktiden är ungefär en vecka och den är ofarlig både invärtes och utvärtes. Om man varmpressar rå linolja blir det mer olja men kvaliteten blir lägre och används då oftast för att tillverka kokt linolja. Oljan kan även användas för tillverkning av oljefärger, kitt och standolja.

Standolja

När det gäller standolja är det egentligen linolja som polymeriserats genom en kraftigare uppvärmning än kokt linolja. Oljan värms upp till 300 grader C, men helt utan syretillförsel. Om man inte föroxiderar, har denna typ av olja längre torktid och även helt andra egenskaper än den kokta oljan. Standolja är seg, tjock och ytan blir glansig när den torkat och den är mycket vädertålig. Det är därför standolja ofta ändvänds som utomhusfärg. Det finns dock en nackdel och det är att standolja gärna spricker om underlaget kommer i rörelse. Så det bästa när man använder standolja utomhus är att kombinera den med kokt linolja.

Linoljans historia

Redan under 1500-talet började man i Sverige att använda linolja som bindemedel i målarfärg. Under 1700-talet användes linoljefärg när man målade ute, och även vid målning av snickerier och möbler. Det började även byggas kvarnar för utvinning av linolja under senare delen av 1700-talet. Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet målades fasader på trähus övervägande med linoljefärg. Färgpigment som användes under den här tiden kan kännetecknas av en viss typ av färgskalor som gett upphov till karaktäristiska färgskalor som känns igen på historiska byggnader. Under de senaste årtionden har färgindustrin utvecklat nya material för målning av trähus och nya pigment har framtagits, och dessa kommer stegvis att ersätta de gamla. För just linjeoljefärg har kulturkulör använts för att presentera och bevara lärdomarna på ett begripligt och lämpligt sätt för att bevara det man använde och hur man målade förr i tiden. Dessa traditionella färgskalor är ju en viktig del av vår historia om målning och färgsättning av gamla hus. Det är även viktigt att bevara uppgifter om hur hus nu för tiden målas, så att våra efterlevande får ta del av det.

Varmpressad linolja

Under 1800-talet var varmpressad linolja den produkt som var mest tillgänglig när man målade byggnader. Kallpressad linolja sågs däremot under 1800-talets första årtionde mest som en medicinsk skapelse. Vid 1800-talets slut började man använda kallpressad linolja inom fernissa-och lackindustrin. Då kom också automatiska oljepressar, där man först pressade en ganska liten dos olja – kallpressad linolja, därefter maldes det som blev kvar, fuktades och värmdes igen, för att återigen pressas, men då med ett högre tryck och blev det varmpressad linolja. På den här tiden genomfördes blandningen av den avslutande färgtillverkningen, blandningen av målarfärgen av målarna i deras egna verkstäder eller på den plats där det skulle målas.